Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie   
Członek Polskiej Federacjii Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych   

 

Aktualnie jest 0 użytkowników ONLINE.


Licznik

Informacje o Stowarszyszeniu

Nasz adres
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
Oddział Regionalny w Olsztynie
Plac Konsulatu Polskiego 1 , pokój 310, III piętro 10-532 Olsztyn

tel. 502 732 013 Agnieszka Kwaśny - szefowa biura
fax (0-89) 521 49 60

e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl
e-mail: praktyki@psrwn.olsztyn.pl
Nr konta: PKO BP S.A. Oddział 2 w Olsztynie, 88102035410000500200892646
Nip: 739-32-08-579
Regon: 511-429-064


I. Dane organizacyjne

Data powołania Oddziału 12.01.1993 r.Dokuemty do pobrania:

STATUT STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI - do pobrania

DEKLARACJA - do pobrania

Zgody RODO - do pobrania


Oddział nasz cały czas współpracuje z pracownikami Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podkreślić tu należy duży udział nauczycieli akademickich, członków naszego Stowarzyszenia w realizacji szkoleń na comiesięcznych zebraniach. Działalność naszych członków i zarazem pracowników naukowych jest pozytywnie odbierana przez władze Zarządu Głównego PSRWN i Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Prof. Ryszard Cymerman był w poprzedniej kadencji wiceprezydentem PFSRM i jest członkiem komisji do spraw standardów zawodowych, dr Janusz Jasiński jest wiceprezydentem Zarządu Głównego. Wydział udostępnia nieodpłatnie sale na nasze comiesięczne zebrania. W rewanżu Oddział nasz funduje corocznie po dwie nagrody studentom Wydziału GiGP za najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z wyceną nieruchomości.

Najważniejsze cele w działaniu Zarządu

 1. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez

  • organizowanie comiesięcznych zebrań szkoleniowych
  • rozpowszechnianie fachowej literatury
  • gromadzenie i prowadzenie biblioteki literatury fachowej
  • sygnalizowanie nowo wchodzących przepisów prawnych

 2. Uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych przez PSRWN i PFSRM.

 3. Integracja środowiska poprzez organizowanie zebrań dwudniowych z wykładami połączonymi z wypoczynkiem i rekreacją

 4. Organizacja praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości

 5. Opiniowanie operatów szacunkowych sporządzanych przez członków naszego Stowarzyszenia

 6. Prowadzenie grupy negocjacyjnej ds. spornych.

Realizacja celów

 1. Planowanie tematów i organizacja comiesięcznych spotkań szkoleniowych przy uwzględnieniu potrzeb i propozycji członków naszego Oddziału. W okresie trwania kadencji odbyło się 28 spotkań szkoleniowych, których tematyka była zróżnicowana: zapoznawanie się z nowymi przepisami prawnymi i szerokimi komentarzami do nich, tematy bieżące, wycena mienia zabużańskiego, wycena lasów, wpływ zmiany przeznaczenia
  w planie zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości, wycena nieruchomości komercyjnych w budynkach mieszkalnych itp.

 2. Prowadzenie przez Zarząd całości prac związanych z dokumentacją
  ewidencji członków, przyjmowania nowych kandydatów i członków, prowadzenia korespondencji o charakterze informacyjnym, windykacji składek członkowskich, rozliczeń finansowych z ZG i PFSRM. Ogółem
  Zarząd odbył 30 posiedzeń w okresie trwania kadencji. W okresie swojej kadencji Zarząd zmieniał siedzibę Stowarzyszenia. Przez dwa lata zajmowaliśmy pokój w akademiku studenckim, obecnie nasza siedziba mieści się w centrum miasta przy ulicy Warmińskiej 2/1 B. W tym czasie uzyskaliśmy osobowość prawną i prowadzimy działalność gospodarczą,
  taką jak: prowadzenie praktyk zawodowych, opiniowanie operatów szacunkowych przez powołane odpowiednie komisje oraz organizowanie zebrań wyjazdowych i turniejów tenisowych. Z powyższych praktyk i działalności gospodarczej, oddział wzbogaca swój kapitał majątkowy
  i może dofinansowywać swoich członków w uczestnictwie w konferencjach tematycznie związanych z zawodem rzeczoznawcy majątkowego

 3. Uczestnictwo członków Oddziału w seminariach i konferencjach

 4. Organizacja corocznych Mistrzostw Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym, które są kontynuowane od 1994 roku. Ich twórcą i organizatorem jest członek naszego Stowarzyszenia Bolesław Rusak,
  a w dniach 10-12 czerwca 2004 r. odbędą się jubileuszowe X Mistrzostwa. Tylko w ubiegłym roku organizację mistrzostw oddaliśmy Rzeszowskiemu Stowarzyszeniu

 5. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się Krystyna Cymerman, która
  od 2000 r. jest Pełnomocnikiem do spraw Praktyk Zawodowych z ramienia Stowarzyszenia. Struktura wydanych dzienników praktyk w poszczególnych latach jest następująca: rok 2000 - 164 dz., 2001 - 314 dz., 2002 - 390 dz.f 2003 - 145 dz. Zauważa się, że liczba osób kończących praktyki zawodowe jest znacznie mniejsza niż rozpoczynających. Przyczyny tego faktu są różne: duże obciążenie finansowe, duży wysiłek fizyczny osób pracujących zawodowo i niejednokrotnie utrzymujących rodzinę, aby wykonać 15 operatów szacunkowych, ogrom wiedzy potrzebnej do wykonania tychże operatów, różnych tematycznie i ograniczenia czasowe.
  Z tych przyczyn liczba osób kończących praktyki jest następująca w poszczególnych latach: 2001 - 34 osoby, 2002 - 62 osoby,
  2003 - 47 osób, 2004 - 11 osób (dopiero początek roku). Wydłużanie czasu praktyk 100 jest spowodowane możliwością ukończenia praktyki zawodowej w nieograniczonym terminie. Oddział nasz prowadzi praktyki zawodowe w Olsztynie, a członkowie Olsztyńskiego Stowarzyszenia są prowadzącymi praktyki zawodowe organizowane przez Spółkę - Educaterra

 6. Ocena operatów szacunkowych sporządzonych przez członków Stowarzyszenia, wniosków nadesłanych przez instytucje samorządowe oraz innych zleceniodawców

Realizacja wniosków Walnego Zebrania Oddziału Olsztyńskiego PSRWN z dnia 21.03 2001 r.

Część zrealizowanych wniosków została powyżej omówiona, a niektóre z wniosków nie zostały zrealizowane lub częściowo udało się wprowadzić je w życie. Nie powiodło się prowadzenie bazy danych dotyczących obrotu nieruchomościami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z zastosowaniem technik informatycznych i Internetu, ponieważ brak osoby, która poświęciłaby swój czas na prowadzenie takiej bazy w Stowarzyszeniu. Każdy rzeczoznawca radzi sobie sam w pozyskiwaniu danych porównawczych. Od września dyżury w Stowarzyszeniu były prowadzone dość regularnie, codziennie od godziny 10°° do II30, a niejednokrotnie dłużej. Jest to też zadanie do realizacji dla nowego Zarządu. Członkowie i ludzie zainteresowani wyceną swoich nieruchomości dzwonią lub zostawiają informacje telefoniczne z prośbą o kontakt, bo przychodząc w późnych godzinach popołudniowych zawiedzeni są, że nikogo nie zastali w siedzibie Stowarzyszenia


 

RELACJA FOTOGRAFICZNA

 


 

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /prawa.php:3 Stack trace: #0 /informacje.php(202): include() #1 {main} thrown in /prawa.php on line 3