Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie   
Członek Polskiej Federacjii Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych   

 

Aktualnie jest 0 użytkowników ONLINE.


Licznik


 

logo

POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
WYCENY NIERUCHOMOŚCI
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

Plac Konsulatu Polskiego 1 , pokój 310, III piętro 10-532 Olsztyn;

tel.502 732 013, faks 521 49 60


_________________________________________________________________________________

KOMISJA OPINIUJĄCA PRZY PSRWN OLSZTYN

 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia w ramach struktury Stowarzyszenia mogš być powoływane Komisje Opiniujące oraz inne komisje stałe.

Do zadań Komisji Opiniującej należy:

- dokonywanie ocen prawidłowości operatów szacunkowych,

- prowadzenie mediacji w sprawie wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego.

Skład osobowy Komisji Opiniującej ustala Zarząd Stowarzyszenia

 • Skład Komisji Opiniującej przy Stowarzyszeniu
   • Makowski Jerzy - przewodniczący tel. 603 076 005
   • Cymerman Ryszard - członek
   • Jasiński Janusz - członek
   • Jusis Małgorzata - członek
   • Kowalczyk Cezary - członek
   • Kozuń Andrzej - członek
   • Luto Michał - członek
   • Nowak Andrzej - członek
   • Walacik Marek - członek
   • Wšsowicz Teresa - członek
   • Wójcik Grzegorz - członek

 

__________________________________________________________________________

Komunikat Komisji Opiniodawczo - Rozjemczej PSRWN Oddział  Olsztyn

W związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami (wprowadzoną Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2017 r., poz. 1509)  informujemy, że z dniem 1 września 2017 r. ze strony internetowej PSRWN Oddział Olsztyn zostały usunięte informacje o negatywnych ocenach wydanych o opiniowanych operatach szacunkowych.

 

Przewodniczący
Komisji O-R  PSRWN Oddział Olsztyn
Jerzy Makowski

tel. 603 076 005

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 


 
Adres
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
ul. Plac Konsulatu Polskiego 1, pokój 310, III piętro; 10-532 Olsztyn
tel. 502 732 013 fax (0-89) 521 49 60
biuro@psrwn.olsztyn.pl
DESIGNED & CODED by Hubert Kryszk