Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomo¶ci oddział w Olsztynie   
Członek Polskiej Federacjii Stowarzyszeń Rzeczoznawców Maj±tkowych   

 

Aktualnie jest 0 użytkowników ONLINE.


Licznik

Praktyki zawodowe

System praktyk zawodowych funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 328 ze zm.).

W obowiązującym systemie funkcję organizatora praktyk zawodowych pełni PFSRM, która tworzy i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową.


W sprawach związanych z praktykami należy kontaktować się z Pełnomocnikiem PFSRM ds. praktyk zawodowych Róża Stasińska-Zawalich, tel. kom. 532 880 250, e-mail: praktyki@psrwn.olsztyn.pl


Osoba zamierzająca rozpocząć praktykę powinna przedłożyć:
1. Pisemną zgodę prowadzącego (2 egzemplarze).
2. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika (2 egzemplarze).
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez prowadzącego (2 egzemplarze).
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez praktykanta (2 egzemplarze).
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej (2 egzemplarze).
6. Kopię świadectwa ukończenia studiów z zakresu wyceny lub dokument potwierdzający ich odbywanie przez kandydata (2 egzemplarze).
7. Dowód wniesienia opłaty za wydanie dziennika praktyk na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574. Od dnia 1 marca 2022 r. opłata za wydanie dziennika praktyk wynosi 190,39 zł- kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2021, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 09.02.2022r.
8. Dowód wniesienia opłaty 400 zł za koordynację praktyk zawodowych na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera Oddział w Olsztynie Nr konta:88 1020 3541 0000 5002 0089 2646
9. Umowę z PFSRM w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych podpisaną przez prowadzącego wraz z parafowanymi załącznikami nr 1, 2 i 3.(3 egzemplarze).
10. Zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową (3 egzemplarze).
11. Zgłoszenie osoby uprawnionej (3 egzemplarze).
12. Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych osobie uprawnionej (3 egzemplarze).


Jeżeli rzeczoznawca związany jest już umową, o której mowa w pkt. 9 dokumentów wymienionych w pkt. od 9 do 12 nie składa się ponownie.

Aktualną wysokość opłaty za wydanie dziennika praktyk, opis przepisów prawa oraz wymogów i procedur znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w zakładce praktyki zawodowe.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Maj±tkowych - Zakładka dotycząca praktyk

Załączniki do pobrania:
1. Druki nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11.


Załącznik:

1.Zgoda na prowadzenie praktyki - do pobrania
2. PFSRM wniosek o odbycie praktyki zawodowej - do pobrania
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników_praktyk PFSRM - do pobrania
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników_praktyk PRAKTYKANT PFSRM - do pobrania
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie - do pobrania
9. Umowa – prowadzący praktykę - do pobrania
10. PFSRM – wniosek – zgłoszenie - do pobrania
11. PFSRM – zgłoszenie osoby uprawnionej - do pobrania
 

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /prawa.php:3 Stack trace: #0 /linki.php(188): include() #1 {main} thrown in /prawa.php on line 3